OPTYMALIZACJA UKŁADÓW POMP SIECIOWYCH I ZASILAJĄCYCH

Optymalizacja układów pompowych sprowadza się do takiego zbudowania technologii pompowania, żeby układ pracował przy jak najmniejszym wydatku energetycznym. Powstające w wyniku naszych działań koncepcje technologiczne uwzględniają szereg często niedocenianych zagadnień związanych z doborem oraz technikami regulacji pomp.
Elementy optymalizacji
- Weryfikacja strat własnych instalacji
- Określenie zakresów regulacji układu pompowego
- Dobór parametrowy pomp
- Współpraca równoległa pomp
- Efekty energetyczne i środowiskowe

Regulacja zmiennoobrotowa
Zastosowanie tego sposobu regulacji umożliwia pracę układu pomp bez strat dławienia, tj. bez konieczności regulowania parametrów pomp za pomocą dławienia, lub upustów. Sygnał wartości zadanego ciśnienia, np. ciśnienia dyspozycyjnego, powoduje poprzez zmianę obrotów pompy, lub pomp, dostosowanie charakterystyk pomp do wymagań układu. Problem szybkiej reakcji układu pompowego na zmieniające się warunki zasilania w wodę sieciową będzie się pogłębiał w miarę wzrostu stopnia automatyzacji węzłów cieplnych. W układzie pomp pracujących równolegle regulowana może być dowolna liczba pomp, przy czym ilość pomp z regulacją zależy od wymaganego zakresu pola regulacji parametrowej. Najszersze zakresy regulacji, z najwyższymi sprawnościami układu uzyskuje się, gdy wszystkie pompy pracujące równolegle, o jednakowych charakterystykach, są regulowane prędkością obrotową.
Częstym przypadkiem występującym w sytuacji, gdy charakterystyka pompy, lub pomp, nie jest dostosowana do charakterystyki oporów sieci, jest brak możliwości uzyskania założonego zakresu regulacji. Podczas zmniejszania prędkości obrotowej może się zdarzyć, że pompy nie regulowane będą pracowały z bardzo niską sprawnością, wejdą w obszar pracy kawitacyjnej, lub przeciążą silniki.
Przy stromych charakterystykach oporów sieci i głębokiej regulacji obrotami może dojść do wejścia pomp w obszar pracy poza dopuszczalną maksymalną wydajność, co spowoduje znaczne obniżenie sprawności i grozi w pompach z tarczą odciążającą awarią zespołu odciążenia hydraulicznego. Stąd też celowe jest stosowanie urządzeń zabezpieczających pompy nieregulowane przed przeciążeniem hydraulicznym.
W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o zastosowaniu regulacji za pomocą zmiany prędkości obrotowej wymagana jest pełna analiza parametrowa i określenie wymaganego oraz dopuszczalnego zakresu regulacji parametrowej.image