MODERNIZACJE PARAMETROWE POMP

Bogate doświadczenia zdobyte podczas projektowania, badań i wykonania wielu wysokosprawnych hydraulik pomp wirowych, pozwalają dzięki stale prowadzonym pracom badawczym, na uzyskiwanie bardzo wysokich sprawności energetycznych zespołów przepływowych zarówno w pompach nowo projektowanych jak i pompach starszych konstrukcji, aktualnie eksploatowanych i poddanych zabiegom modernizacyjnym. Modernizacja pozwala uzyskać nowe zmienione parametry hydrauliczne pompy, dostosowane do aktualnych wymagań oraz podwyższenie sprawności.
Modernizacja polega na wymianie wszystkich wewnętrznych elementów przepływowych i jest zwykle łączona z remontem kapitalnym pompy. Klient otrzymuje zatem praktycznie nową, dopasowaną parametrowo do układu pompę, z pełną gwarancją oraz protokółem badań ze stacji prób.
Z reguły nakłady związane z modernizacją pomp aktualnie eksploatowanych zwracają się w czasie jednego roku pracy. Gdy modernizacja rozszerza się o wprowadzenie napędów z regulacją prędkości obrotowej pomp, okres zwrotu nakładów wynosi od 1,5 - 3,5 okresu obliczeniowego.
Przykładem może być pompa wielostopniowa do obiegów ciepłowniczych typu 35-500, w której uzyskano wzrost sprawności o 6% z równoczesnym zwiększeniem wydajności, dzięki czemu wyeliminowano z układu 6-ciu pomp pracujących równolegle 1 pompę o mocy 800 kW. Oszczędność energii w czasie 1 sezonu grzewczego przy pracy 5-ciu pomp z wydajnością 7500 m3/h wyniosła ponad 3.000.000 kWh. Koszty realizacji związane z modernizacją pomp stanowiły 50% efektu uzyskanego już w pierwszym sezonie grzewczym.
Przykład ten dowodzi konieczności oceny każdej instalacji pompowej, pod kątem jej energochłonności, możliwości poprawy sprawności oraz zminimalizowania strat dławienia.


Omodelowanie odlewniczne kierownicy i wirnika do jednej z modernizowanych pomp.image