SZKOLENIA i PUBLIKACJE

Ciągły postęp w technikach regulacji pomp i układów pompowych, technologii pracy i metodach projektowania powoduje, że koniecznym staje się podnoszenie kwalifikacji, szczególnie średniego dozoru technicznego, odpowiedzialnego za prawidłową eksploatację i remonty pomp.
Korzystając z bogatego doświadczenia ENERGOM świadczy usługi szkoleniowe w zakresie związanym z techniką pompową dotyczące zagadnień:
- eksploatacji ciepłowniczych układów pompowych
- eksploatacji i regulacji pomp
- remontów pomp
- konstrukcji i technologii pomp

Wyniki naszych prac oraz zebrane doświadczenia stają się podstawą do publikacji technicznych i naukowych na konferencjach specjalistycznych oraz w prasie branżowej.

image