wydarzenia

Seminarium: Nowoczesne technologie w ciepłownictwie

seminariumSeminarium „Nowoczesne technologie w ciepłownictwie” zorganizowane przez Regionalną Agencję Poszanowania Energii w Toruniu oraz Toruńską Energetykę CERGIA Grupa EDF zgromadziło wielu uczestników związanych z branżą ciepłowniczą.

Przedmiotem obrad były zagadnienia izolacji termicznej budynków, rurociągów przesyłowych, zastosowań termowizji oraz telemetrii w systemach ciepłowniczych. Dr inż. Wojciech Misiewicz przedstawił referat „Optymalizacja pracy sieci i źródła ciepła Torunia”.

Streszczenie:

Modernizacja samego układu pompowego nie wyczerpuje zagadnienia optymalizacji kosztów dostawy energii cieplnej do odbiorców. Istotne są również straty związane z przesyłem czynnika grzewczego. Obserwowana ostatnio tendencja do zaniżania temperatur zasilania systemów ciepłowniczych powoduje zmniejszenie strat przesyłu. Z drugiej jednak strony wymusza zwiększenie ilości podawanego czynnika, skutkiem czego jest wzrost kosztów pompowania. W referacie przedstawiono zagadnienia optymalizacji obu parametrów tzn. temperatury zasilania i ilości czynnika, ze względu na uzyskanie minimum strat łącznych.
image