wydarzenia

Publikacja Krajowej Agencji Poszanowania Energii

MonografiaNakładem Krajowej Agencji Poszanowania Energii ukazała się monografia „Napędy regulowane w układach pompowych źródeł ciepła”. Książka na 132 stronach przedstawia problematykę współpracy pomp regulowanych zmiennoobrotowo, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z dopasowaniem parametrowym pomp oraz sprawnością pompowania.

OD AUTORÓW

"...W pracy tej znaleźć można podstawowe informacje dotyczące silników, przemienników częstotliwości i pomp, w szczególności ich powiązania parametrowe oraz wzajemny wpływ na końcową sprawność zespołu i układu pompowego. Omówione są również ograniczenia, szczególnie ważne przy stosowaniu regulacji zmiennoobrotowej. Projektowaniu i doborowi zespołów pompowych (pompa−silnik−przemiennik), do określonego typu pola regulacji układu wodnocieplnego, poświęciliśmy najwięcej miejsca ze względu na wagę tego etapu, gdyż decyduje on o kosztach i jakości eksploatacji w dalszych latach. W pracy omówione są różne urządzenia technologiczne i ich instalacje z punktu widzenia kosztów pompowania, w szczególności wpływ wymienników i kotłów na parametry układu wodnego. Pokazujemy nowe rozwiązania umożliwiające zmniejszenie strat energetycznych. Zaprezentowane sposoby korekty parametrów pomp mogą pomóc w ich dostosowaniu do aktualnych potrzeb. Zagadnienia sterowania i automatyki, przedstawione w sposób ogólny, umożliwiają wybranie dla określonej technologii odpowiedniego zakresu funkcyjnego i będą pomocne przy budowaniu układów oraz algorytmów sterowania. Kwestie ekonomiczne ograniczyliśmy do omówienia najczęściej wykorzystywanych w praktyce metod rachunku opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (NPV, IRR)."

Publikację sfinansowano ze środków Globalnego Funduszu Środowiska GEF i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.

Publikację wydano w ramach projektu PEMP.

Autorzy: dr inż. Wojciech Misiewicz, dr inż. Andrzej Misiewicz (ENERGOM)
image